SIA Provendi Asset Management pārvaldītā fonda Indexo Real Estate Fund portfelis sasniedzis 50 milj. EUR vērtību

28.08.2023.

Latvijā 2023. gada sākumā darbību uzsāka nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds Indexo Real Estate Fund, kas sešu mēnešu laikā izveidojis nekustamo īpašumu portfeli un aktīvi turpina ieguldīt. Fonds šomēnes ir parakstījis līgumu par divu Latvijā esošu tirdzniecības centru iegādi, tādējādi kopīgais fondam jau piederošo un pirkuma stadijā esošo aktīvu apjoms sasniedzis 50 milj. EUR.

Indexo Real Estate Fund šobrīd strādā pie vairākiem nozīmīgiem īpašumu iegādes darījumiem Baltijā un izskata jaunus nekustamā īpašuma piedāvājumus mazumtirdzniecības, loģistikas, namīpašumu un biroju sektoros ar mērķi tuvāko sešu mēnešu laikā sasniegt portfeļa izmēru 100 miljonu eiro apmērā. Fonda portfelī šobrīd jau ir trīs ilgtermiņa daudzdzīvokļu īres nami Rīgas centrā: Elizabetes ielā 89, Pulkveža Brieža ielā 10 un Krišjāņa Valdemāra ielā 61, un to kopējais piedāvātais ilgtermiņa jaunu un modernu īres dzīvokļu apjoms ir 260 dzīvokļi.

“Nekustamais īpašums ir viena no stabilākajām un pieprasītākajām ilgtermiņa investīcijām, taču iepriekš Latvijā nav bijis pieejams liela mēroga vietējais nekustamā īpašuma fonds, kas piedāvātu ieguldījumu iespējas arī ne-institucionāliem investoriem. Reaģējot uz pieprasījumu un sniedzot ieguldījumu vietējā kapitāla tirgu attīstībā, Indexo Real Estate Fund 2025. gadā vēlas uzsākt fonda akciju kotēšanu Rīgas fondu biržā. Mūsu fonds ar sabalansētu aktīvu portfeli un stabiliem nomniekiem būs investoriem laba alternatīva obligāciju tirgum,” stāsta Indexo Real Estate Fund valdes priekšsēdētājs Kristaps Bērziņš. 

Pašreizējie fonda investori ir Latvijā rezidējoši uzņēmumi un investori, kas veido 51% no fonda kapitāla,  savukārt aptuveni 49% pieder diviem Latvijas pensiju plāniem, kurus pārvalda IPAS Indexo. Tuvāko mēnešu laikā fonds plāno veikt jaunu akciju emisiju, kur tiks piesaistīti investori no Latvijas, Baltijas un Skandināvijas valstīm.

Par Provendi Asset Management

SIA Provendi Asset Management ir Latvijas Bankā reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kura dibinātāji bija IPAS Indexo un privātie partneri. Pārvaldnieka vadības komandai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze investīciju, komercbanku un nekustamo īpašumu sektoros. Pašreiz SIA Provendi Asset management pārvalda nekustamā īpašuma fondu Indexo Real Estate Fund

Par Indexo Real Estate Fund

Indexo Real Estate Fund ir neatkarīgs nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds, kas dibināts 2022. gada beigās, un to pārvalda Latvijas Bankā reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks SIA Provendi Asset Management AIFP. Fonda mērķis ir ieguldīt augstas kvalitātes un zema riska Baltijas nekustamā īpašuma portfelī – biroju, mazumtirdzniecības, loģistikas un rūpniecības ēkās ar stabilu naudas plūsmu. Vairāk informācijas par Indexo Real Estate Fund: www.indexore.lv

Par IPAS INDEXO
INDEXO ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas Latvijā piedāvā modernus 2. un 3. pensiju līmeņa plānus. INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita ar vairāk nekā 117 tūkstošiem klientu un vairāk nekā 780 miljoniem eiro pārvaldībā. 

Informāciju sagatavoja:

Gita Deniškāne

Provendi Asset Management AIFP

komunikācijas konsultante

M: + 371 29890433

E: gita.deniskane@ogilvy.lv