Noteikumi un Investīciju kritēriji

FONDA PAMATA NOTEIKUMI
Fonda nosaukums
AS “INDEXO Real Estate Fund”
Fonda veids
Slēgts nekustamā īpašuma fonds
Fonda darbības termiņš
10 gadi, ar iespēju pāriet uz pastāvīgo jeb t.s. «mūžzaļo» termiņu
Fonda pārvaldnieks
SIA “Provendi Asset Management AIFP”
Attīstības objekti
Ilgtermiņa mērķa līmenis 25- 30% apmērā no Fonda neto aktīvu vērtības
Finanšu svira
50%, maks. 60%
Pārvaldes maksa
Zemu izmaksu princips
Dividendes
Stabili dividenžu maksājumi investoriem
INVESTĪCIJU KRITĒRIJI
Noteikumi un Investīciju kritēriji