Ceļš uz investīcijām Baltijas nekustamajā īpašumā

AS “INDEXO REAL ESTATE FUND”

2022.gada beigās izveidotā AS “INDEXO Real Estate Fund” ir neatkarīgs nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds, kas darbojas Rīgā, Latvijā un nodrošina vērtību tā investoriem, pārvaldot investīcijas nekustamajā īpašumā Baltijas valstīs. Pateicoties savai plaši pazīstamo un pieredzējušo speciālistu komandai, Fonds veic ieguldījumus īpaši augstas kvalitātes nekustamā īpašuma aktīvos Baltijas galvaspilsētās un reģionos.

SIA “Provendi Asset Management AIFP”
Ceļš uz investīcijām Baltijas nekustamajā īpašumā